TENS

TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Bij deze behandeling wordt met behulp van zwakke elektrische stroompjes via elektrodes op de huid de pijngewaarwording verminderd. Een TENS-apparaat is een klein draagbaar apparaat ter grootte van een mobiele telefoon.

  • Het remt de zenuwgeleiding die maakt dat u pijn voelt
  • Het stimuleert de afgifte van pijnstillende stoffen door het lichaam
  • Het heeft een spierontspannende werking.

TENS neemt niet de oorzaak van de pijn weg, maar kan deze wel verminderen. TENS kan worden voorgeschreven door een pijnspecialist als een vorm van pijnbestrijding.

Deze therapie gaat altijd samen met “pijneducatie” en mogelijk ook andere therapieën, bijvoorbeeld pijnmedicatie en oefentherapie. Uw pijnspecialist verwijst u door naar de fysiotherapeut, die zorgt voor de praktische uitvoering en begeleiding.

Tijdens het eerste bezoek geeft de fysiotherapeut u uitleg over het gebruik van TENS. Zoals gezegd krijgt u in deze sessie, of later, ook uitleg over de functie en de werking van pijn. U krijgt tijdelijk een TENS-apparaat mee naar huis. Hiermee kunt u, onder begeleiding van de fysiotherapeut, een aantal weken uitproberen of TENS-therapie effect heeft op uw pijnklachten. Na afloop van deze proefperiode evalueert u met uw fysiotherapeut in welke mate de therapie resultaat heeft gehad en zal het hierna te volgen beleid bespreken met de pijnspecialist/consulent.

Wanneer de therapie de pijnklachten vermindert, wordt een TENS-apparaat bij uw zorgverzekeraar aangevraagd. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar het apparaat.